איך נעזור לך?

אבחון המצב הקיים

ההתנהלות השוטפת, איתור החולשות הדורשות טיפול בכל הקשור להיבט הפיננסי הכוללות אובליגו בבנקים, חריגות, תזרים מזומנים, רווח/הפסד, מלאי, רווח גולמי, הון חוזר, מצבת כ"א, אשראי לקוחות, אשראי ספקים, שווק, מתחרים, חובות לבעלי שליטה, הפוטנציאל העסקי, חזון בעל השליטה ועוד.

בדיקה מעמיקה של ניהול הכספים

ניהול תזרים המזומנים, אובליגו, הלוואות, מסגרות אשראי, תעריף הריביות, עמלות בנקים, חוב לקוחות, חוב ספקים, בטוחות ושעבודים, בדיקת צרכים וחוסרים ועוד. כל זאת במטרה להרחבת הבסיס הפיננסי וההון החוזר של החברה.

הבנת הארגון ומתן המלצות

על סמך דוחות רווח/הפסד 3-5 שנים אחורה, מאזן בוחן לתקופה הנוכחית, רווח גולמי, תורות, עויות שכ"ע ישירות ועקיפות, תפוקות עובדים ביחס לעלות, מלאי, הוצאות שוטפות, יועצים, חובות מסופקים/אבודים עוד.

שווק ומכירות

היקף מכירות מול יעדים ושנים קודמות, ניתוח הענף והשוקים הרלוונטיים, הכרת המתחריםואיתור חוזקות וחולשות, הצעות לקד"מ, איתור שתפ"ים, ועוד. כל זאת להגברת המכירות מול מתחרים והכדלת נתח שוק.

ליווי שוטף וצמוד ליישום ההמלצות

נפעל עבורך מול כל הגורמים כגון הבנים, הספקים, המוסדות, כך שהלחץ והעיסוק ירדו ממך באופן מיידי ושוטף. נפעל לביצוע השינויים ההכרחיים כנדרש וללא דיחוי. לא נשאיר אותך לבד ונחזיר לך את המוטיבציה ויכולת מימוש הפוטנציאל כבעבר.

צור קשר

השאר פרטים

פרוביטי - י.א.ג יעוץ והשקעות